Сучасні парадигми економічного та соціального розвитку

Видання засновується з благодійною метою для безкоштовного розповсюдження, розширення можливостей для науковців, вчених та дослідників поширювати результати своєї діяльності, в т.ч. через мережу Інтернет, підвищення рівня національного наукового видання через його включення до бібліографічних та реферативних баз, посилення боротьби з плагіатом шляхом використання інструментів мережі Інтернет.