Еколого-економічні аспекти інвестиційної діяльності в сучасних умовах

Inna Yu. Potai, Anastasiia O. Meshcheriakova

Анотація


Проаналізовано тенденції, що переважають у сучасній інвестиційній політиці України. Визначено вплив екологічних факторів на еколого-економічну ефективність інвестиційної діяльності.


Ключові слова


еколого-економічна ефективність; інвестиційний проект; екологозбалансована стратегія підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреева, Н. Н. Экологически ориентированные инвестиции: выбор решений и управление [Текст] / Н. Н. Андреева. ИПРЭЭИ НАН Украины. – Одесса : "Феникс", 2006. – 536 с.

Бланк, А. И. Основы инвестиционного менеджмента [Текст] / А. И. Бланк. Ника-Центр, Эльга-Н, 2001. – 672 с.

Ван Хорн, Дж. К. Основы управления финансами [Текст] / Дж. К. Ван Хорн. Пер. с англ. / Гл. ред. Я. В. Соколов. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 800 с.

Верещак, В. С. Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту з урахуванням екологічної складової [Текст] / В. С. Верещак, О. С. Малюк // Вісник Донецького державного університету управління. – 2010. – 2 (52). – C. 161–165.

Верещак, В. С. Удосконалення методичних підходів до визначення рівня природоохоронної діяльності промислового підприємства [Текст] / В. С. Верещак, О. С. Малюк, Т. О. Кисла // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2007. – № 6. – C. 117–120.

Вишняков, Я. Д. Проблемы рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности предприятий, с учетом экологической составляющей [Текст] / Я. Д. Вишняков, А. А. Авраменко, С. В. Зунин // Российское предпринимательство. – 2006. – № 3.

Исмагулова, Г. Об эволюции методологических подходов к оценке потребления природных ресурсов [Текст] / Г. Исмагулова // Казахский экономический вестник. – 2009. – № 2–3.

Потай, І. Ю. Особливості оцінки інвестиційної привабливості ставкового рибництва [Текст] / І. Ю Потай,

А. О. Мещерякова // Матеріали VІІ Всеукраїнських наукових економічних читань з міжнародною участю "Технології та методи піднесення економіки України". – Миколаїв : НУК, 29–30 травня 2014. – C. 66–68.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.