Редакційний штат

Редактори

  1. Сергій Сергійович Рижков, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна
  2. Roza R. Seropian, відповідальна за реєстрацію, прийом статей та розміщення матеріалів збірників наукових праць НУК на сайті
  3. Iryna R. Seropyan, НУК

Редактори розділів

  1. Roza R. Seropian, відповідальна за реєстрацію, прийом статей та розміщення матеріалів збірників наукових праць НУК на сайті
  2. Iryna R. Seropyan, НУК