Методичні підходи до оцінки вартості підприємства в процесі реструктуризації

Olena F. Klosova

Анотація


Розглянуто методичні підходи до оцінки вартості підприємства та обґpунтовано доцільність їх використання в процесі реструктуризації.


Ключові слова


реструктуризація; вартісна оцінка

Повний текст:

PDF

Посилання


Аганбегян, А. Г. Социально-экономическое развитие России [Текст] / А. Г. Аганбегян. – М. : Дело, 2003.

Андрушків, Б. Управління процесом реструктуризації промислових підприємств в умовах економічних реформ [Електронний ресурс] / Б. Андрушків, Н. Кирич, О. Погайдак. – Режим доступу: nbuv.gov.ua›Portal/ Soc_Gum/Venu/2012_1/1.pdf.

Гречан, А. П. Умови ефективного використання інтелектуального капіталу [Текст] / А. П. Гречан // Вісник

Хмельницького національного університету. – 2009. – № 1. – С. 12–18.

Деревянко, К. І. Оцінювання впливу зовнішнього середовища на прийняття рішення щодо реструктуризації підприємства [Текст] / К. І. Деревянко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 2. – С. 71–74.

Єфімова, Г. В. Передумови та концепція реструктуризації промислових підприємств [Текст] / Г. В. Єфімова // Економічні інновації. – Одеса : ІПРЕЕД, 2010. – № 41. – С. 97–103.

Кругляк, А. М. Управління процесами реструктуризації як форма фінансового оздоровлення підприємства [Текст] / А. М. Кругляк // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – № 20. – С. 45–49.

Круш, П. В. Оцінка бізнесу [Текст] / П. В. Круш, С. В. Поліщук. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 264 с.

Лепьохіна, І. О. Реструктуризація підприємства як чинник поліпшення управління діяльністю підприємства [Текст] / І. О. Лепьохіна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2006. – № 5. – С. 176–179.

Маренков, В. Н. Концепция управления стоимостью [Электронный ресурс] / В. Н. Маренков, В. В. Демшин // Управление компанией. – 2006. – № 4. – Режим доступа: www.cfin.ru.

Мендрул, О. Г. Управління вартістю підприємств [Текст] / О. Г. Мендрул // Монографія. – К. : КНЕУ, 2002. – 272 с.

Методи оцінки вартості підприємств [Електронний ресурс] / Навчальний матеріал. – Режим доступу: http://www. gendocs.ru._0016.pdf.

Миронюк, А. В. Основні причини та особливості проведення реструктуризації підприємств в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Миронюк, Д. А. Ротар. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/7_NMIV_2010/

Economics/60197.doc.htm.

Скочиляс, С. Реструктуризація підприємств в умовах трансформації економіки [Текст] / С. Скочиляс //

Економічний аналіз. – 2009. – № 4. – С. 300–303.

Чеметов, А. В. Повышение стоимости предприятия на основе реструктуризации бизнеса [Электронный ресурс] / А. В. Чеметов. – Режим доступа: http://www.smartcat.ru/Management/NetWorth.shtml.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.