Еколого-економічна ефективність впровадження ресурсозберігаючих заходів у Миколаївському регіоні

I. Yu. Potai, Yu. M. Razumova

Анотація


Розглянуті питання визначення еколого-економічної ефективності ресурсозбереження на прикладі Миколаївської області на основі забезпечення сталого економічного розвитку Миколаївського регіону та економічного механізму забезпечення раціонального використання її ресурсного потенціалу.


Ключові слова


ресурсозбереження; еколого-економічний ефект; побутові відходи; переробка; економічний розвиток; економічні інструменти; ресурсоефективність виробництва

Повний текст:

PDF

Посилання


Природно-ресурсна сфера України: проблеми сталого розвитку і трансформацій [Текст] ; під ред. Б. М. Данилишина. – К. : ЗАТ "Нічлава", 2006. – 704 с.

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Миколаївській області за 2009 рік. – Миколаїв, 2010. – 187 с.

Устойчивое развитие: теория, методология, практика [Текст] : учебник ; под ред. проф. Л. Г. Мельника. – Сумы : ИТД "Университетская книга", 2009. – 216 с.

Мельник, Л. Г. Эколого-экономические основы ресур-

сосбережения [Текст] : монография / Л. Г. Мельник, С. А. Скоков, И. Н. Сотник. – Сумы : ИТД "Университетская книга", 2006. – 229 с.

Потай, І. Ю. Організаційно-економічні напрямки

покращення стану навколишнього середовища Миколаївського регіону [Текст] / І. Ю. Потай // Економіст. – 2010. – № 7. – С. 26–29.