Світовий досвід фінансування суднобудування та судноплавства

Oksana M. Kramarenko, Viktoriia M. Pavelko, Mykyta Ye. Pliekhanov

Анотація


Досліджено особливості та проблеми вітчизняного суднобудування та судноплавства. Проаналізовано світовий досвід організації фінансування підприємств суднобудівної галузі. На основі порівняльного аналізу виявлено пріоритетні напрями розвитку фінансової інфраструктури суднобудування та судноплавства i можливі шляхи виходу цих галузей з кризового стану.


Ключові слова


суднобудування; судноплавство; фінансування; кредит; фінансова інфраструктура; державні гарантії; субсидії

Повний текст:

PDF

Посилання


Другов, Ю. А. Проблемы и перспективы развития отечественного гражданского судостроения / Ю. А. Другов // Аналитический доклад [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iacenter.ru/publication-files/108/86.pdf?845%20Kb.

Лисицкий, В. Подъем судостроения – расцвет нации [Текст] / В. Лисицкий // Судоходство. – 2008. – № 4–5. – С. 66–68.

Логачев, С. И. Мировое судостроение: современное состояние и перспективы развития [Текст] / С. И. Логачев, В. В. Чугунов, Е. А. Горин. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – С.Пб. : Мор Вест, 2009. – 544 с.

Розпорядження КМУ "Про схвалення Стратегії розвитку суднобудування на період до 2020 року" від 6 травня 2009 р. N 581- р.

Cайт ЦНИИ им. акад. А. Крылова. Комплексный научный центр мирового кораблестроения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ksri.ru.

Dingly, Kevin. Ship mortgages in the context of the financing of newbuildings / Kevin Dingly // International Shipbrokers & Shipowners Conferens. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.novo.tmbss.ru/novo/2007/reports/10e.pdf.

Nixon, B. Technology Investment and Management Accounting Practice [Text] / B. Nixon // British Journal of Management. – 1995. – Vol. 6. – Р. 271–278.