Ціноутворення на послуги торгових підприємств

O. Ye. Holovchenko

Анотація


Розкрито поняття ціни та механізму ціноутворення на підприємстві. Визначені чинники ціноутворення. Систематизовані форми і методи ціноутворення. Запропоновані нові підходи до обґрунтування базисної ціни товару в умовах ринкової економіки з урахуванням ціноутворюючих факторів: попиту, конкуренції та певних виробничих обмежень.


Ключові слова


ціни; ціноутворення; базова ціна; цінова стратегія; методи ціноутворення; методичне забезпечення ціноутворення

Повний текст:

PDF

Посилання


Артус, М. М. Формування механізму ціноутворення в умовах ринкової економіки [Текст] : монографія / М. М. Артус. – Т. : Економічна думка, 2002. – 524 с.

Гетьман, О. О. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. –

с.

Гришко, С. В. Ціноутворення як елемент діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / С. В. Гришко, П. М. Коюда. – Х. : ХНУРЕ, 2002. – 84 с.

Литвиненко, Я. В. Сучасна політика ціноутворення [Текст] : навч. посіб. / Я. В. Литвиненко – К. : Вид. центр МАУП, 2001. – 274 с.

Пінішко, В. С. Ціни і ціноутворення [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. С. Пінішко, Т. В. Мединська. – Л. : ЛКА, 2002. – 346 с.

Тормоса, Ю. Г. Ціни і цінова політика [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ю. Г. Тормоса. – К. : Вид. центр КНЕУ, 2003. – 422 с.