Теорія життєвого циклу товару та її практичне використання

A. V. Brodovska

Анотація


Розкрито поняття життєвого циклу товару. Обґрунтувано теоретико-методичні засади моделі
життєвого циклу товару. Розроблено рекомендації щодо покращення його продажу на ринку.


Ключові слова


життєвий цикл товару; товарний портфель; ланцюг поставок; попит; збут; Бостонська матриця

Повний текст:

PDF

Посилання


Гірченко, Т. Д. Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Гірченко, О. В. Дубовик. – К. : Фірма "ІНКОС", Центр навчальної літератури, 2007. – 255 с.

Котлер, Ф. Основи маркетинга [Текст] : пер. с англ. / Ф. Котлер. – М. : "Ростинтэр", 1996. – 704 с.

Мостенська, Т. Л. Основи маркетингу [Текст] : навч. посіб. / Т. Л. Мостенська. – К. : Кондор, 2006. – 240 с.

Парсяк, В. Н. Маркетинг : від теорії до практики [Текст] / В. Н. Парсяк. – К. : Наукова думка, 2007.

Рогач, О. Міжнародні інвестиції : теорія та практика бізнесу ТМК [Текст] / О. Рогач. – К. : Либідь, 2005. – 720 с.

Литовченко, І. Інтернет-маркетинг як інструмент антикризових програм підприємства [Текст] / І. Литовченко // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 5. – С. 49–53.