Особливості ціноутворення на послуги телекомунікаційних компаній

Natalia S. Zvierieva

Анотація


Проаналізовано тенденції розвитку та основні проблеми й особливості галузі зв’язку, їх вплив на методику ціноутворення на телекомунікаційних підприємствах, яка базується на основі достовірної облікової інформації відносно витрат по наданню послуг і аналізу їх динаміки та дає можливість визначення оптимальної ціни (тарифу), що впливає на прибутковість, рентабельність та має важливе соціальне значення.


Ключові слова


ціна; витрати; собівартість; телекомунікації

Повний текст:

PDF

Посилання


Голубницкая, Е. А., Жигульская Г. М. Экономика связи: для вузов. [Текст]/Е. А. Голубницкая, Г. М. Жигульская - М.: Радио и связь, 2007.-392 с.

Липсиц, И.В. Ценообразование: учебно – практическое пособие. [Текст]/ И. В. Липсиц - К.: «Знання», 2008 – 399с.

Рейман, Л. Д. Теория и практика функционирования телекоммуникационных рынков.[Текст]/ Л. Д. Рейман - М.: ОЛМА-Пресс, 2002. - 348 с.

Тренгмар, Д. Комплексные решения для телекоммуникационных компаний. [Текст] / Д. Тренгмар. М.: Олма – Пресс, 2006. – 217 с.