Редакційна політика

Галузь та проблематика

Матеріали, опубліковані у "Збірнику наукових праць студентів Національного університету кораблебудування", нараховуються як фахові у галузях технічних та економічних наук. Видання містить статті з результатами досліджень за групами спеціальностей:

 • кораблебудування
 • прикладна геометрія
 • інженерна графіка та енергономіка
 • машинознавство
 • обробка матеріалів у машинобудуванні
 • галузеве машинобудування
 • енергетика
 • електротехніка
 • інформатика, очислювальна техніка та автоматизація
 • металургія
 • історія техніки
 • економіка та управління підприємствами
 • техногенна безпека

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Кораблебудування

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Обробка матеріалів у машинобудуванні

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Машинобудування

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Техногенна безпека

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Обчислювальна техніка та автоматизація

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Інформатика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Галузеве машинобудування

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Електротехніка

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Енергетика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Економіка та управління підприємством

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Управління проектами

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Екологічна безпека

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Історія техніки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

 Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 "Про підвищення вимог до вахових видань, внесених до переліків ВАК України" для видання збірників наукових праць, монографій та науково-методичної літератури затверджено редакційну колегію в наступному складі:
                            
1. Рижков Сергій Сергійович – д-р техн. наук, проф., ректор НУК, відповідальний редактор
2. Блінцов Володимир Степанович – д-р техн. наук, проф., проректор з НР, заступник відповідального редактора
3. Галь Анатолій Феодосієвич – канд. техн. наук, доцент, відповідальний секретар
4. Бугаєнко Борис Андрійович – д-р техн. наук, проф.
5. Дубовий Олександр Миколайович – д-р техн. наук, проф.
6. Єгоров Геннадій В'ячеславович – д-р техн. наук, проф.
7. Зайцев Володимир Васильович – д-р техн. наук, проф.
8. Іртищева Інна Олександрівна – д-р екон. наук, проф.
9. Каїров Олексій Сергійович – д-р техн. наук, проф.
10. Квасницький Вячеслав Федорович – д-р техн. наук, проф.
11. Коваленко Ігор Іванович – д-р техн. наук, проф.
12. Кондратенко Юрій Пантелійович – д-р техн. наук, проф.
13. Коробанов Юрій Миколайович – д-р техн. наук, проф.
14. Коростильов Леонтій Іванович – д-р техн. наук, проф.
15. Кошкін Костянтин Вікторович – д-р техн. наук, проф.
16. Мочалов Олександр Олександрович – д-р техн. наук, проф.
17. Нєкрасов Валерій Олександрович – д-р техн. наук, проф.
18. Павлов Геннадій Вікторович – д-р техн. наук, проф.
19. Парсяк Володимир Нікіфорович – д-р екон. наук, проф.
20. Радченко Микола Іванович – д-р техн. наук, проф.
21. Рашковський Олександр Саулович – д-р техн. наук, проф.
22. Романовський Георгій Федорович – д-р техн. наук, проф.
23. Рябенький Володимир Михайлович – д-р техн. наук, проф.
24. Сербін Сергій Іванович – д-р техн. наук, проф.
25. Сліжевський Микола Борисович – д-р техн. наук, проф.
26. Тимошевський Борис Георгійович– д-р техн. наук, проф.
27. Ткач Михайло Романович – д-р техн. наук, проф.
 

          Порядок розгляду, затвердження або відхилення статей
1. Рішення про затвердження (або відхилення) статті приймається редколегією. 
2. Редколегія зобов'язана підтвердити автору, що стаття прийнята до публікації, або повернути її автору з умотивованим обґрунтуванням відмови після рішення редколегії. 
3. Редколегія при необхідності направляє статті на допрацювання. 
4. У разі надання автором заперечення на висновок редколегії, редколегія на своєму засіданні розглядає статтю вдруге (попередньо надіславши її на додаткове рецензування). 
5. Якщо у питанні про публікацію тієї чи іншої статті серед членів редколегії виникають розбіжності, питання вирішується більшістю голосів. При однаковій кількості голосів вирішальним є голос відповідального редактора.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.