№ 1 (2014)

Зміст

Обробка матеріалів у машинобудуванні

Дослідження впливу передрекристалізаційної термічної обробки на формування субструктурних елементів у деформованих металевих порошках PDF
Oleksandr O. Zhdanov, Oleksandra V. Dorina, Olena V. Lebedieva, Nina V. Telenko, Anastasiia M. Tkachenko

Техногенна безпека

Економіко-екологічний аналіз земельно-ресурсного потенціалу Миколаївської області PDF
Liudmyla L. Bobrovska, Inna Yu. Potai
Дослідження впливу біотичних чинників на стан популяцій мисливських тварин PDF
Sergii M. Litvak, Olga A. Litvak, Yaroslav M. Chernykh
Еколого-економічні аспекти інвестиційної діяльності в сучасних умовах PDF
Inna Yu. Potai, Anastasiia O. Meshcheriakova

Економіка та управління підприємством

Економічна та управлінська діагностики підприємства як засіб попередження криз у сучасних умовах PDF
Mariia S. Atlas
Логістика в системі управління машинобудівним підприємством PDF
Volodymyr I. Bondarenko
Особливості оцінки результатів роботи морських портів PDF
Nadiia A. Borysova, A. Yu. Khyzhniak
Застосування інформаційних технологій у маркетингових дослідженнях PDF
Sergii V. Chyzh
Економічне значення та етапи використання LBO при злитті і поглинанні підприємств PDF
Sergii V. Chyzh
Формування фінансових ресурсів закладів охорони здоров'я PDF
O. A. Hrytskiv
Методи прогнозування результатів реструктуризації PDF
Yelyzaveta V. Khokhlova
Методичні підходи до оцінки вартості підприємства в процесі реструктуризації PDF
Olena F. Klosova
Застосування маркетингової концепції на малих підприємствах економіки країни PDF
L. M. Konstantynov
Аналіз методів прогнозування валютної пари PDF
Georgii K. Rohov, Bohdan R. Kravchenko
Світова інтеграція на засадах становлення та розвитку корпоративної соціальної відповідальності PDF
O. V. Kysliuk, M. I. Razoronova
Помилки маркетингових досліджень PDF
Liubov V. Lusta
Обґрунтування підходів до оцінки ефективності інноваційних проектів на промисловому підприємстві PDF
O. V. Odrekhovskyi
Маркетингові дослідження конкурентних переваг підприємства PDF
Olena S. Ohanian
Сутність та принципи формування капіталу підприємства PDF
Artem O. Ostrikov
Аналіз зовнішньої торгівлі України з країнами світу PDF
Kateryna P. Pavlova
Кластеризація як механізм підвищення стійкості малого бізнесу PDF
O. M. Ponomarenko
Сучасний стан зовнішньоекономічної безпеки України PDF
Ihor E. Reva
Зв'язок маркетингових досліджень зі стратегією маркетингу підприємства PDF
Anna I. Tokar
Використання логістики як інструменту підвищення конкурентоспроможності компанії PDF
Tetiana S. Trypuz
Сучасні тенденції в механізмі нейтралізації ризиків інвестиційних проектів PDF
Iryna S. Tubaltseva
Шляхи вдосконалення організації обліку оплати праці на підприємстві PDF
Hanna I. Untilova
Впровадження в законодавчу базу основних понять, що стосуються проблем постпенітенціарної адаптації осіб, звільнених із місць позбавлення волі PDF
N. A. Storchak, N. S. Zabrodska
Аналіз досвіду побудови бізнес-моделей як способу досягнення конкурентних переваг PDF (Русский)
K. Yu. Zhulieva