№ 2 (2011)

Зміст

Машинобудування

Аналіз ефективності теплопередачі в сучасних регенераторах газотурбінних установок складних циклів PDF
A. V. Yakymovych

Економіка та управління підприємством

Використання методу Activity Based Costing у вітчизняній практиці PDF
O. I. Alavatska
Механізм ефективного функціонування системи економічного потенціалу підприємства PDF
Ya. O. Bobina
Теорія життєвого циклу товару та її практичне використання PDF
A. V. Brodovska
Передумови впровадження центру відповідальності на підприємствах телекомунікаційної сфери PDF
A. V. Brusko
Дослідження розвитку концепцій маркетингу PDF
K. V. Vasylieva
Ціноутворення на послуги торгових підприємств PDF
O. Ye. Holovchenko
Економічний потенціал машинобудівного підприємства і методи його оцінки PDF
Larysa O. Hryshyna, D. V. Kozak
Інноваційна складова економічного розвитку регіону PDF
N. V. Hryshyna
Світовий досвід фінансування суднобудування та судноплавства PDF
Oksana M. Kramarenko, Viktoriia M. Pavelko, Mykyta Ye. Pliekhanov
Сучасний стан і перспективи розвитку бенчмаркінгу в Україні PDF
Yu. V. Lapenko
Вплив змін нормативно-правової бази земельних відносин в оцінці землі на орендну плату в місті Миколаєві PDF (Русский)
E. V. Lysenko
Державна політика стимулювання експорту в Україні шляхом кредитування експортерів PDF
T. M. Osadcha
Маркетингові дослідження в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку PDF
N. V. Pererva
Управління дебіторською заборгованістю підприємства PDF
Natalia V. Prykhodko, I. O. Pidhorniuk
Питання кредитування малого бізнесу та шляхи їх вирішення PDF
V. M. Plishko
Вдосконалення процесу розробки стратегії розвитку підприємства PDF
L. M. Psiol
Еколого-економічна ефективність впровадження ресурсозберігаючих заходів у Миколаївському регіоні PDF
I. Yu. Potai, Yu. M. Razumova
Управління ціновою політикою підприємства PDF
E. V. Samokhvalova
Особливості конструкторської підготовки виробництва в суднобудуванні PDF
A. A. Semko
Фактори гарантування економічної безпеки підприємства PDF
S. I. Serhiichuk, V. Yu. Monakhova
Теоретичні аспекти впливу обов'язкових платежів на динаміку трансакційних витрат підприємства PDF
K. H. Terentiev
Методи прогнозування банкрутства підприємств машинобудівної галузі в системі антикризового управління PDF
S. V. Tsyhanok
Перехід акціонерних товариств на бездокументарну форму випуску акцій PDF
I. Ye. Shcherbakov
Сімейство операційних систем на базі ядра LINUX PDF (Русский)
D. V. Yurin

Управління проектами

Когнітивне моделювання при проектуванні інформаційних систем у суднобудуванні PDF
D. S. Bieliakova
Аналіз ризиків у системах управління проектами спільного доступу PDF
M. M. Tyshchuk
Аналіз можливостей корпоративних інформаційних систем PDF
H. M. Fedorenko