Застосування інструментів маркетингу для підвищення ефективності роботи підприємства

A. V. Brusko

Анотація


Визначено економічну сутність ефективності та можливості застосування інструментів маркетингу для її підвищення. Досліджено перспективи розвитку підприємств зв'язку України, розроблено маркетингову стратегію для підвищення ефективності роботи ПАТ "Укртелеком", викладено пропозиції щодо реалізації маркетингових заходів під час кризи.


Ключові слова


ефект; ефективність; маркетинг; маркетингова стратегія; SWOT-аналіз; макросередовище; мікросередовище

Повний текст:

PDF

Посилання


Гелей, Л. О. Економічна ефективність як наслідок функціонування господарських систем [Текст] / Л. О. Гелей // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. – 2008. – Вип. 10. – С. 180–182.

Герасимчук, В. Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність [Текст] / В. Г. Герасимчук. – К. : Вища школа, 2001. – 267 с.

Голубков, Е. П. Маркетинг: стратегії, плани, структури [Текст] / Е. П. Голубков. – М. : Справа, 2005. – 198 с.

Новікова, І. В. Маркетинг сфери послуг [Текст] : навч. посіб. / І. В. Новікова. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 72 с.

Покропивний, С. Ф. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність [Текст] : навч. посіб. / С. Ф. Покропивний,

В. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2001. – 352 с.

Пригода, В. М. Проблеми інвестування в галузь зв'язку [Текст] / В. М. Пригода // Зв'язок. – 2006. – № 3. – С. 11–15.

Саєнко, М. Г. Стратегія підприємства [Текст] : підручник / М. Г. Саєнко. – Т. : Економічна думка, 2006. – 390 с. 8. Чернявский, А. А. Антикризисное управление [Текст] : учеб. пособие / А. А. Чернявский. – К. : МАУП, 2000.

– 208 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.