Дослідження можливостей підвищення мікротвердості сталі після дробоструминної обробки за допомогою передрекристалізаційного відпалу

M. N. Bobrov

Анотація


Установлена можливість підвищення мікротвердості сталі 18Х2Н4МА, що попередньо піддавалася дробоструминній обробці, за допомогою передрекристалізаційного відпалу.


Ключові слова


дробоструминна обробка; мікротвердість; передрекристалізаційний відпал; залишкові напруження; товщина наклепаного шару; полігонізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Биргер, И. А.Остаточные напряжения [Текст] / И. А. Биргер. – М., 1963. – 230 с.

Горелик, С. С. Рекристаллизация металлов и сплавов [Текст] / С. С. Горелик, С. В. Добаткина, Л. М. Капуткина. – М. : МИСИС, 2005. – 432 с.

Дубовий, О. М. Дослідження впливу деформаційно-термічної обробки на твердість та теплопровідність металів та сплавів [Текст] / О. М. Дубовий, Т. А. Янковець, М. М. Бобров, В. О. Малихін // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці : матеріали наук.-техн. конф. – Миколаїв : НУК, 2010. – 544 с.

Дубовий, О. М. Нові можливості підвищення фізико-механічних властивостей деформованих металів, сплавів термічною обробкою [Текст] / О. М. Дубовий, Т. А. Янковець, А. А. Карпеченко, О. О. Жданов, В. О. Малихін // Збірка матеріалів ХII міжнар. наук.-техн. конф. "Запоріжжя" 2010. – Запоріжжя : ЗМТУ, 2010. – 198 с.

Заявка на винахід, Україна, 7МПК С21D8/00, C22F1/00. Спосіб деформаційно-термічної обробки металів та сплавів

[Текст] / Дубовий О. М., Янковець Т. А., Лебедєва Н. Ю., Казимиренко Ю. О., Жданов О. О., Бобров М. М. – № а 201002248 від 01.03.2010.

Одинцов, Л. Г. Упрочнение и отделка деталей поверхностным пластическим деформированием [Текст] : справочник / Л. Г. Одинцов. – М. : Машиностроение, 1987. – 328 с.

Сорокин, В. М. Основы триботехники и упрочнения

поверхностей деталей машин [Текст] / В. М. Сорокин, А. С. Курников. – Нижний Новгород, 2006. – 295 c.

Фиргер, И. В. Термическая обработка сплавов [Текст] : справочник / И. В. Фиргер. – Л. : Машиностроение, 1982. – 304 с.