Впровадження в законодавчу базу основних понять, що стосуються проблем постпенітенціарної адаптації осіб, звільнених із місць позбавлення волі

N. A. Storchak, N. S. Zabrodska

Анотація


Стаття присвячена вивченню соціально-правових проблем постпенітенціарної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Сформульовано пропозиції щодо подальшого удосконалення законодавчої бази та практики допомоги особам, звільненим із місць позбавлення волі, а також належної організації процесу
підготовки до звільнення.


Ключові слова


постпенітенціарна адаптація; постпенітенціарний вплив; соціальна адаптація; соціальний патронаж; особа; звільнена з місць позбавлення волі

Повний текст:

PDF

Посилання


Батиргаєва, В. М. Соціальна адаптація осіб, звільнених із місць позбавлення волі, – найважливіша умова запобігання рецидивній злочинності [Текст] / В. М. Батиргаєва // Юридична Україна. – 2010. – № 11. – С. 94–101.

Гречанюк, С. К. Організаційно-правові засади взаємодії кримінально-виконавчих установ з державними органами та недержавними організаціями: дис. … канд. юрид. наук [Текст] / С. К. Гречанюк. – К., 2006. – 253 с.

Дубова, О. Ф. Адаптация лиц, освобожденных из мест лишения свободы [Текст] / О. Ф. Дубова // Социальная работа. – 2007. – № 1. – С. 48–53.

Закон України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбували покарання у виді обмеження

волі або позбавлення волі на певний строк" від 09.12.2012 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної

Ради України. – Законодавство України. – Режим доступу: http://zakonl.rada.gov.ua/laws/show/3160-17.

Закон України "Про зайнятість населення" від 05.07.2012 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Законодавство України. – Режим доступу: http://zakonl.rada.gov.ua /laws/show/2361-19.

Кримінально-виконавче право України: Навч. посіб. [Текст] / О. М. Джужа, І. Г. Богатирьов, О. Г. Колб, В. В. Василевич та ін. // За заг. ред. О. М. Джужи. – Х. : Право, 2010. – 752 с.

Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Законодавство України. – Режим доступу: http://zakonl.rada.gov.ua/fmk-hyr/laws/1129-15.

Положення про порядок реалізації у виправних та виховних колоніях програм диференційованого виховного впливу на засуджених до позбавлення волі: наказ Державного департаменту України з питань виконання

покарань від 17.06.2004 р. № 116 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Державної пенітенціарної служби

України. – Режим доступу: http://http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/index

Третяк, О. С. Становлення соціальної роботи із засудженими в місцях позбавлення волі закордоном

[Електронний ресурс] / О. С. Третяк, С. О. Чебоненко. – Режим доступу: http://chromeextension.webattach.mail.yandex.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.