Шляхи вдосконалення організації обліку оплати праці на підприємстві

Hanna I. Untilova

Анотація


У статті здійснено аналіз обліку оплати праці на підприємстві, використання трудових ресурсів. Визначено ключові шляхи вдосконалення організації обліку оплати праці на підприємстві.


Ключові слова


облік; оплата праці; заробітна плата

Повний текст:

PDF

Посилання


Абакумова, Н. Н. Политика доходов и заработной платы : учеб. пособие [Текст] / Н. Н. Абакумова, Р. Я. Подовалова. – М. : Инфра-М, 2009. – 224 с.

Бондарьова, Н. К. Розрахунок заробітної плати [Текст] / Н. К. Бондарьова // Бізнес-бухгалтерія. – 2005. – № 20/2. – С. 112–114.

Бутинець, Ф. Ф. Бухгалтерський управлінський облік [Текст] / Ф. Ф. Бутинець, Л. В. Чижевська, Н. В. Герасимчук. – Житомир : ЖІТІ, 2005. – 448 с.

Волгин, Н. А. Кейз-стади в подготовке экономистов и менеджеров [Текст] / Н. А. Волгин, Ю. Г. Одегов, О. Н. Волгина. – М. : Дашков и Ко, 2004. – 440 с.

Завгородній, В. П. Бухгалтерский облік в Україні [Текст] / В. П. Завгородній. – К. : А.С.К., 2010. – 848 с.

Іванов, Ю. Б. Оподаткування виплат з оплати праці : навч. посіб. [Текст] / Ю. Б. Іванов, Г. М. Дорожкіна, Є. І. Коновалов. – К. : А.С. К., 2008. – 320 с.

Новак, І. М. Соціальний пакет: особливості формування та управління [Текст] / І. М. Новак // Ринок праці та соціально-трудові відносини. – 2008. – С. 115–119.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.