Сучасні тенденції в механізмі нейтралізації ризиків інвестиційних проектів

Iryna S. Tubaltseva

Анотація


У статті розглядається сутність та підходи щодо управління інвестиційними ризиками підприємства. Висвітлено ключові проблеми та розвиток методів нейтралізації і зниження ризиків інвестиційних проектів.


Ключові слова


інвестиційні ризики; диверсифікація; лімітування; страхування; хеджування; самострахування

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреева, Э. А. Проблемы анализа и оценки рисков инвестиционных проектов [Текст] / Э. А. Андреева, М. Б. Казакова, И. И. Шукшина // Вестник Саратовского государственного технического университета. – 2008. –

Т. 1. – № 4. – С. 133–137.

Бланк, И. А. Инвестиционный менеджмент : учеб. курс [Текст] / И. А. Бланк. – К. : Эльга : Ника-Центр, 2001. – 448 с.

Бочаров, В. В. Инвестиции [Текст] / В. В. Бочаров. – СПб. : Питер, 2009. – 384 с.

Єпіфанов, А. О. Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання [Текст] : монографія / А. О. Єпіфанов, Н. А. Дехтяр, Т. М. Мельник, І. О. Школьник та ін. ; за ред. д.е.н. А.О. Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 286 с.

Карпінський, Р. Л. Сутність і класифікація інвестиційних ризиків [Текст] / Р. Л. Карпінський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 8. – С. 53–57.

Шапкин, Л. С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций [Текст] : учебник / Л. С. Шапкин, В. А. Шапкин. – М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2005. – 880 с.

Щукін, Б. М. Інвестування [Текст] / Б. М. Щукін. – К. : МАУП, 2004. – 216 с.