Зв'язок маркетингових досліджень зі стратегією маркетингу підприємства

Anna I. Tokar

Анотація


Розглянуто поняття маркетингових досліджень в контексті стратегії маркетингу підприємства, визначено їх роль та місце в процесі розробки стратегічної програми, а також окреслено основні передумови впровадження маркетингових досліджень у практику господарювання вітчизняних підприємств.


Ключові слова


маркетингові дослідження; стратегія маркетингу підприємства; формування стратегічної програми

Повний текст:

PDF

Посилання


Антипов, О. М. Аналіз і оцінка чинників розвитку системи маркетингу на підприємстві [Текст] / О. М. Антипов, В. В. Аронова // Маркетинг: теорія і практика: зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2009. – № 15. – С. 10–16.

Длігач, А. В. Системно-рефлексивний маркетинг у сучасному підприємництві [Текст] / А. В. Длігач // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 5. – С. 43–47.

Єфімова, Г. В. Систематизація та ідентифікація загроз діяльності підприємства як передумова управління

його економічною безпекою [Текст] / Г. В. Єфімова, С. М. Марущак // Вісник соціально-економічних досліджень.

Збірник наукових праць Одеського національного економічного університету. – Одеса: ОНЕУ, 2013. – Вип. 1 –

С. 77–85.

Житник, О. Маркетингові дослідження в Україні: тенденції та прогнози [Текст] / О. Житник // Маркетинг в Україні. – 2011. – №1. – С. 12–15.

Клівець, П. Маркетинг в управлінні підприємством: ретроспектива поглядів [Текст] / П. Клівець, Д. Нечипуренко // Маркетинг в Україні. – 2010. – №5. – С. 48–51.

Парсяк, В. Н. Економічна інтеграція – інструмент посилення конкурентоспроможності невеликих підприємств [Текст] / В. Н. Парсяк, Дибач І. Л.// Миколаїв: Видавництво "Талісман", 2010. – 171 с.

Старостіна, А. О. Міжнародні маркетингові дослідження та управління ризиками – важливі чинники підвищення конкурентоспроможності підприємств [Текст] / А. О. Старостіна, В. А. Кравченко // Теоретичні та прикладні питання економіки. – Вип. 26. – 2011. – С. 14–26.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.