Сучасний стан зовнішньоекономічної безпеки України

Ihor E. Reva

Анотація


У статті проаналізовано динаміку рівня зовнішньоекономічної безпеки України, досліджено динаміку товарної структури експорту та імпорту України за 2010–2012 роки та визначено перспективні експортоорієнтовані галузі національної економіки. Проаналізовано географічну структуру імпорту та експорту, виявлено
напрями оптимізації експорту та розвиток імпортозамінних галузей. Запропоновані заходи щодо зменшення імпортозалежності економіки України з метою підвищення рівня зовнішньоекономічної безпеки держави та захисту національних економічних інтересів.


Ключові слова


зовнішньоекономічна безпека; експорт; імпорт; протекціонізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, затверджена Наказ Міністер-

ства економічного розвитку і торгівлі України №1277 від 29.10.2013 року.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] / О. В. Шкурупій, В. В. Гончаренко, І. А. Артеменко, А. А. Пожар, І. О. Пінчук, Ю. Ф. Строчихін. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 248 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

www.ukrstat.org.ua.

Офіційний сайт Міжнародної ради по зерну [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.igc.int.

Офіційний сайт статистичної служби Європейського союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.