Кластеризація як механізм підвищення стійкості малого бізнесу

O. M. Ponomarenko

Анотація


У сучасних умовах господарювання, коли підприємницька діяльність здійснюється в нестабільному зовнішньому середовищі і має велику кількість ризиків, мотивація суб'єктів господарювання в максимальному збільшенні своїх можливостей істотно зростає.


Ключові слова


кластер; малий бізнес; кластерний механізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия [Текст] / И. Ансофф; пер. с англ. ; под ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб. : ПИТЕР, 1998. – 543 с.

Варналій, З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики: навч. посіб. [Текст] / З. С. Варналій. – К. : Вид-во "Знання", 2008. – 432 с.

Українські кластери [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ucluster.org/universitet/klastery-ukraina

Крайник, О. Туристичний кластер регіону: управлінський аспект [Текст] / О. Крайник, М. Біль // Науковий вісник "Демократичне врядування". – 2009. – Вип. 4.

Модернізація механізмів розвитку малого та середнього бізнесу : монографія [Текст] / А. І. Бутенко, М. П. Войнаренко, В. І. Ляшенко [та ін.]. – Донецьк : НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2011. – 326 с.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України // Dokument HTML [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua;

Соколенко, С. І. Проблеми і перспективи посилення конкурентоспроможності економіки України на основі кластерів [Текст] / С. І. Соколенко // Економіст. – 2008. – Вип. 10. – С. 31–35.

Соколенко, С. И. Перспективы роста экономики Украины на основе инновационных кластеров [Текст] / С. И. Соколенко // 4-я Международная научно-практическая конференция "Развитие инновационных кластеров в современных условиях реструктуризации экономики". – Севастополь, 31.05-03.06.2009. – С. 27–31.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.