Маркетингові дослідження конкурентних переваг підприємства

Olena S. Ohanian

Анотація


Розглянуто основні маркетингові підходи к досягненню конкурентних переваг промисловим підприємством в сучасних умова, визначено їхні основні переваги та недоліки. В межах кожного підходу визначено методи, що дозволяють підприємству досягти конкурентних переваг. Використання вказаних інструментів дозволяє вітчизняним підприємствам створювати стійки конкурентні переваги для забезпечення своєї конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках.


Ключові слова


конкурентна перевага; маркетинг; підприємство; маркетингові дослідження; конкурентоспроможність; метод

Повний текст:

PDF

Посилання


Азоев, Г. Л. Конкурентные преимущества фирмы [Текст] / Г. Л. Азоев, А. П.Челенков. – Москва : ОАО "Типография "НОВОСТИ", 2000. – 256 с.

Василенко, В. А. Стратегічне управління: навч. посіб. [Текст] / В. А. Василенко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 396 с.

Зозульов, О. Місце маркетингу у посиленні конкурентних позицій підприємства [Текст] / О. Зозульов // Маркетинг і реклама, 2002. – № 9. – С. 44–47.

Иванов, Ю. Б. Конкурентоспособность предприятия в условиях формирования рыночной экономики [Текст] / Ю. Б. Иванов. – Харьков : РИО ХГЭУ, 1997. – 248 с.

Лепа, Н. Н. Управление конкурентними преимуществами предприятия [Текст] / Н. Н. Лепа // НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк : ООО "Юго-Восток Лтд", 2003. – 296 с.

Нємцов, В. Д. Стратегічний менеджмент [Текст] / В. Д. Нємцов, Л. Є. Довгань. – К. : ТОВ "УВПК "ЕксОб", 2001. – 539 с.

Полтавская, Е. А. Конкуренция и конкурентне преимущества [Текст] / Е. А. Полтавская // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – 2002. – Вип. 141. – Дніпропетровськ: ДНУ. – С. 41–44.

Портер, М. Е. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів [Текст] / М. Е. Портер; переклад з англ. – К. : Основи, 1997. – 390 c.

Фатхутдинов, Р. А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент [Текст] / Р. А. Фатхутдинов. – М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2002. – 892 с.

Чернега, О. Б. Управление конкурентоспособностью в условиях трансформации экономических отношений [Текст] / О. Б. Чернега. – Донецк : ИЭП НАН Украины, 1999. – 448 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.