Обґрунтування підходів до оцінки ефективності інноваційних проектів на промисловому підприємстві

O. V. Odrekhovskyi

Анотація


У сучасних умовах для більшості промислових підприємств гостро стоїть проблема зниження конкурентоспроможності. У зв'язку з цим актуальними стають питання вибору найбільш ефективного інструментарію управління інноваційною діяльністю підприємства, оцінки інноваційного розвитку, розробки шляхів підвищення інноваційної активності. Необхідність проведення аналізу методів оцінки інноваційного розвитку підприємства обумовлюють актуальність даної теми дослідження.


Ключові слова


інноваційний проект; інвестування; методи оцінки ефективності інвестицій; виробництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Голиков, В. И. Математическое моделирование оценки инвестиционных проектов [Текст] / В. И. Голиков // Труды Одесского политехнического университета: Научный и производственно практический сборник по техническим и естественным наукам. – Одесса, 2004. – Спецвыпуск : в 3-х т. – Т. 1. – С. 174–178.

Голіков, В. І. Особливості інвестиційних проектів підприємств агропромислового комплексу у птахівництві [Текст] / В. И. Голиков // Економіка АПК. – 2006. – № 6. – С. 73–75.

Голиков, В. И. Об одном подходе к оценке риска при исследовании области изменений инвестиционного проекта [Текст] / В. И. Голиков, А. Е. Еганов // Вісник технологічного університету Поділля (Хмельницький державний університет). Частина 1, Том 1. – Хмельницький: ХДУ, 2004. – № 4. – С. 226–230.

Гуткевич, С. А. Инвестиционная привлекательность аграрного сектора экономики [Текст] / С. А. Гуткевич. – К. : Изд-во Евр.ун-та, 2003. – 251 с.

Инновационный менеджмент: Учебник для вузов [Текст] / С. Д. Ильенкова, Л. М. Гохберг, С. Ю. Ягудин и др.; под ред. проф. С.Д. Ильенковой. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 343 с.

Пересада, А. А. Інвестування [Текст] / А. А. Пересада, О. О. Смирнова, С .В. Онікієнко. – К. : КНЕУ, 2001. – 251 с.

Пигарев, Н. В. Технология производства продуктов птицеводства и их переработка [Текст] / Н. В. Пигарев,

Т. А. Столляр, Е. Г. Шумков : под ред. Н. В. Пигарева. – М., 1991. – 343 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.