Аналіз методів прогнозування валютної пари

Georgii K. Rohov, Bohdan R. Kravchenko

Анотація


Розглянуто методи прогнозування валютної пари. Досліджено спосіб поєднання фундаментального і технічного аналізів за умов нестабільного зовнішнього середовища на прикладі сучасного стану валютного ринку України.


Ключові слова


валютний ринок; прогнозування валютної пари; фундаментальний аналіз; технічний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Береславська, О. Інтервенції на валютних ринках як інструмент курсової та грошово-кредитної політики [Текст] / О. Береславська // Вісник Національного банку України. – 2005. – № 10. – С. 36–40.

Бураковський, І. В. Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України: навчальний посібник [Текст] / І. В. Бураковський, О. В. Плотніков. – Харків : Фоліо, 2009. – 299 с.

Бодрова, Н. Е. Валютний ринок України: стан, проблеми й перспективи [Текст] / Н. Е. Бодрова // Вісник СумДУ. Серія "102 Економіка". – 2012. – № 1. – С. 102–114.

Вірт, М. Я. Регулювання валютного курсу та його оптимальний режим для України [Текст] / М. Я. Вірт, П. О. Куцик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.3. – C. 157–163.

Єпіфанова, М. А. Інструменти валютного регулювання: сутність, класифікація, характеристика [Текст] / М. А. Єпіфанова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 113–117.

Журавка, Ф. О. Сучасні тенденції розвитку валютного ринку України [Текст] / Ф. О. Журавка, І. О. Школьник // Європейський вектор економічного розвитку : збірник наукових праць. – Випуск 1 (4). – Д. : Вид-во ДУЕП, 2008. – С. 16–21.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.