Застосування маркетингової концепції на малих підприємствах економіки країни

L. M. Konstantynov

Анотація


Розглянуто доцільність розвитку суб'єктів малого бізнесу в умовах сучасної економіки та проблеми, які постають перед ними. Запропоновано інноваційні методи подолання перешкод виходу на ринок для дрібних товаровиробників, використовуючи маркетингову стратегію. Виявлено напрямок розвитку малого підприємства задля утримання позицій на ринку.


Ключові слова


мале підприємство; маркетинг; логістика; кооператив

Повний текст:

PDF

Посилання


Господарський кодекс України – Редакція від 03.02.2013.

Жарая, С. Б. Підприємницька активність та тенденції державного впливу на розвиток малого бізнесу [Електронний ресурс] / С. Б. Жарая // Державне управління: теорія та практика. – 2012. – № 2. – Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Dutp_2012_2_15.pdf.

Крикавський, Є. В. Логістика. Основи теорії [Текст] / Є. В. Крикавський // Нац. ун-т "Львівська політехніка", Л. : Інтелект-Захід, 2004. – 414 с.

Левшук, А. А. Роль малого бізнесу в економіці України [Електронний ресурс] / А. А. Левшук // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2013. – № 1. – С. 93–96. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ Rbetu_2013_1_29.pdf 321.

Лохматов, С. О. Організація оперативного планування на підприємствах малого бізнесу [Електронний ресурс] / С. О. Лохматов //Відповідальна економіка. – 2012. – Вип. 4. – С. 70–71. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/

j-pdf/viec_2012_4_26.pdf.

Парсяк, В. Н. Економічна інтеграція. Інструмент посилення конкурентоспроможності невеликих підприємств [Текст] / В. Н. Парсяк, І. Л. Дибач. – Миколаїв : Видавництво Торубари О. С., 2010. – 188 с.

Родіонов, О. В. Управління репутацією для забезпечення конкурентоспроможності підприємств малого і середнього бізнесу регіону [Електронний ресурс] / О. В. Родіонов // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2012. – № 1. – С. 65–71. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uprv_2012_1_10.pdf.

Логістика. Навчальний посібник [Текст] / О. М. Тридід, К. М. Таньков, Ю. О. Леонова. – К. : Видавничий дім "Професіонал", 2008. – 176 с.

Іванілов, О. С. Економіка підприємства [Текст] / О. С. Іванілов. – К. : Центр учбової літ-ри, 2011. – 728 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.