Економічне значення та етапи використання LBO при злитті і поглинанні підприємств

Sergii V. Chyzh

Анотація


Проаналізовано особливості угод LBO, визначено їх переваги. Досліджено фактори, що стримують використання LBO в Україні.


Ключові слова


злиття та поглинання; фінансування підприємств; LBO; MBO; SPO

Повний текст:

PDF

Посилання


Башлай, С. В. Діяльність банків на ринку M&A через угоди LBO [Текст] / C. В. Башай, О. В. Башлай // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2007. – Вип. 21. – Режим доступу: http://

lib.uabs.edu.ua/library/Zbirnik/765_2008.htm.

Бригхем, Ю. Финансовый менеджмент: полный курс в 2-х т [Електронний ресурс] / Ю. Бригхем, Л. Гапенски; пер. с англ. под. ред. В.В. Ковалёва. – СПб.: Экон. школа, 2004. – Т. 2. – 669 с.

Вишкарева, И. А. Перспективы развития LBO на российском рынке [Электронный ресурс] / И. А. Вишкарева. – Режим доступа : http://www.reglament.net/bank/banking/2007_1_article.htm

Заворотній, Р. І. Придбання у борг як ефективний метод залучення капіталу в будівельну діяльність [Текст]

/ Р. І. Заворотній // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 3 (93). – С. 150–155.

Шевченко-Перепьолкіна, Р. І. LBO-фінансування угод злиття і поглинання: особливості та перспективи

українського ринку [Електронний ресурс] / Р. І. Шевченко-Перепьолкіна // Наукові записки Національного універ- ситету "Острозька академія": Економіка . – 2013. – Вип. 23. – С. 327–330. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/

Nznuoa_2013_23_66.pdf.