Застосування інформаційних технологій у маркетингових дослідженнях

Sergii V. Chyzh

Анотація


У статті проаналізовано інформаційну структуру маркетингу та досліджено сучасні інформаційні технології, що використовуються в маркетингових дослідженнях.


Ключові слова


інформаційні технології; маркетингове дослідження; інформаційна система маркетингу; інтернет-маркетинг; АРМ; ПЕОМ; АІС

Повний текст:

PDF

Посилання


Березин, И. Рост рынка маркетинговых исследований и консалтинга [Электронный ресурс] // И. Березин, Д. Квасов. – 2009. – Режим доступа: http://www.marketologi.ru/lib/berezin/vote2009.html?for_printing.

Бордюже, В. В. Тенденции развития рынка информационных технологий [Текст] / В. В. Бордюже,

И. В. Болотова // Урал. компьютер. форум и др. – Пермь : Перм. центр науч.-техн. информ., 2008. – C. 237–243.

Котлер, Ф. Маркетинг-менеджмент в новом тысячелетии [Текст] / Ф. Котлер. – СПб. : Питер, 2002. – 750 с.

Павленко, А. Ринок маркетингових досліджень в Україні 2009: експертна оцінка та аналіз УАМ [Текст] / А. Павленко // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 1. – С. 4–9.

Информационные технологии в маркетинге [Текст] / Г. А. Титоренко, Г. Л. Макарова, Д. М. Дайитбегов и др.; Под ред. проф. Г. А. Титоренко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 335 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.