Дослідження впливу біотичних чинників на стан популяцій мисливських тварин

Sergii M. Litvak, Olga A. Litvak, Yaroslav M. Chernykh

Анотація


Проведено аналіз впливу біотичних чинників на угрупування основних видів фауни на території мисливського господарства. Розроблено рекомендації щодо зменшення негативного впливу біотичних чинників на динаміку чисельності мисливських тварин, їх охорони та відтворення.


Ключові слова


біотичні чинники; мисливські тварини; кормові властивості угідь; санітарно-епідеміологічна ситуація

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України "Про мисливське господарство та полювання" вiд 22.02.2000 № 1478-III [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

Пояснювальна записка до проекту організації і розвитку Мисливського господарства ТОВ "Семенівське

мисливсько-рибальське господарство" Миколаївської області. – Миколаїв, 2011. – 120 с.

Програма розвитку мисливського господарства Миколаївської області на 2009–2015 роки. Миколаївське

обласне управління лісового та мисливського господарства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

mikolaivlis.mk.ua/program_post.php?id=1.

Біологія лісових птахів і звірів [Текст] / І. В. Делеган, І. І. Делеган та ін. – Л. : Поллі, 2005. – 600 с.

Бондаренко, В. Д. Облік диких тварин. Практичні рекомендації [Текст] / В. Д. Бондаренко, І. В. Делеган,

І. П. Соловій, М. П. Рудишин. – Л., 1989. – 66 с.

Делеган, І. В. Концепція екологічно збалансованого ведення мисливського господарства в умовах українських Карпат [Текст] / І. В. Делеган // Вісник Запорізького державного університету. – 2000. – № 2. – С. 34–38.

Хоєцький, П. Б. Вплив кліматичних чинників на чисельність мисливських звірів [Текст] / П. Б. Хоєцький // Науковий вісник НЛТУ України. – Л., 2009. – Вип. 19.15. – С. 21–23.