Економіко-екологічний аналіз земельно-ресурсного потенціалу Миколаївської області

Liudmyla L. Bobrovska, Inna Yu. Potai

Анотація


Проаналізовано антропогенний вплив на стан ґрунтового покриву. Розглянуто та проаналізовано стан і використання земельних ресурсів Миколаївської області; досліджено основні чинники антропогенного впливу; розроблено практичні заходи по запобіганню їх негативної дії на земельні ресурси.


Ключові слова


земля; земельні ресурси; антропогенний фактор; деградація; потенціал; екологічна та економічна безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року" [Текст] // Голос України від 14.01. 2011. – №6.

Агроекологічний моніторинг в зоні надзвичайної екологічної ситуації Первомайського району Миколаївської області [Текст] / А. П. Зайченко, М. О. Троїцький, Г. В. Печена, Р. Я. Дичковський, Н. І. Шпорт // Наук. пр.: Наук. метод. журнал. – Вид-во МДГУ ім. П. Могили, Миколаїв, 2006. – Т. 58., Вип. 45. – C. 63–67.

Державне агентство водних ресурсів України, Миколаївське обласне управління водних ресурсів [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.vodhoz.com.ua/

Запольський, А. К. Основи екології [Текст]: підручник / А. К. Запольський, А. І. Салюк. – К. : Вища школа, 2001 р. – С. 358.

Лаптєв, О. О. Екологічна оптимізація біогеоценотичного покриву в сучасному урболандшафті [Текст] / О. О. Лаптєв. – К. : Вид-во "Українська енциклопедія" ім. М. П. Бажана, 1996.

Миколаївська обласна державна адміністрація, Управління екології і природних ресурсів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.duecomk.gov.ua/

Новаковський, Л. Я. Соціально-економічні проблеми сучасного землекористування [Текст] / Л. Я. Новаковський, М. А. Олещенко. – К. : Урожай, 2007. – C. 276.

Потай, І. Ю. Економіко-екологічні чинники антропогенного впливу на земельні ресурси Миколаївської області. [Текст] / І. Ю. Потай, Л. Л. Бобровська // матеріали VІІ Всеукр. наук. екон. читань з міжнар. участю. Технології та методи піднесення економіки України. – Миколаїв : НУК, 2014.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.