Економічна та управлінська діагностики підприємства як засіб попередження криз у сучасних умовах

Mariia S. Atlas

Анотація


Проведено дослідження економічної та управлінської діагностик, їх видів, впливу на дослідження економічного стану підприємства, були виявлені причини криз на підприємстві та форми їх санації.


Ключові слова


фінансова криза; економічна діагностика; санація; управлінська діагностика; банкрутство; неплатоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Абалкін, Л. А. Роздуми про довгострокову стратегію, науці і демократії [Текст] / Л. А. Абалкін // Питання економіки. – 2006. – № 12. – 412 с.

Виборова, Е. Н. Фінансова діагностика: питання методології [Текст] / Е. Н. Виборова // Вісник СПбГУ. Сер.

2004. – 323 с.

Герасимчук, В. Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегій ефективність [Текст] / В. Г. Герасимчук. – К. : Вища школа, 1995. – 225 с.

Денисов, А. Ю. Економічне управління підприємством і корпорацією [Текст] / А. Ю. Денисов, С. А. Жданов. – М.: Справа і Сервіс, 2002. – 458 с.

Євдокимова, Н. М. Економічна діагностика [Текст] / Н. М. Євдокимова. – К. : КНЕУ, 2003. – 355 с.

Карась, Л. Н. Управлінська діагностика – основа вдосконалення менеджменту [Текст] / Л. Н. Карась //

Проблеми теорії і практики управління № 6. 1996. – 268 с.

Кизим, М. О. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства [Текст] / М. О. Кизим. – Харків : ВД "ІНЖЕК", 2003. – 236 с.

Коробов, М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств [Текст] / М. Я. Коробов. – К. : Знання, 2000. – 308 c.

Косянчук, Т. Ф. Економічна діагностика: навчальний посібник [Текст] / Т. Ф. Косянчук, В. В. Лук'янова,

Н. І. Майорова, В. В. Швид; за заг. ред. Т. Ф. Косянчук. – Львів: Новий Світ – 2000, 2007. – 349 с.

Фролова, Л. В. Економічна діагностика діяльності підприємств: методичний та практичний інструментарій: навч.посіб. [Текст] / Л. В. Фролова, О. О. Микитенко, С. О. Ермак, Л. В. Івкова. – Донецьк: ДодНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2007. – 416 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.