Перехід акціонерних товариств на бездокументарну форму випуску акцій

I. Ye. Shcherbakov

Анотація


Дослідити перехід на бездокументарну форму вітчизняних акціонерних товариств, виявити переваги та недоліки. Проаналізувати процес та дії щодо дематеріалізації акцій вітчизняних акціонерних товариств.


Ключові слова


електронний документообіг акціонерних товариств; Закон "Про акціонерні товариства"; дематеріалізація; бездокументарна форма випуску акцій

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України "Про акціонерні товариства". – Ст. 24.

Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок". – Ст. 1.

Мендрул, О. Г. Ринок цінних паперів [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Мендрул, І. А. Шевчук. – К. : КНЕУ, 1998. – 152 с.