Методи прогнозування банкрутства підприємств машинобудівної галузі в системі антикризового управління

S. V. Tsyhanok

Анотація


Проаналізовано питання діагностики банкрутства та підтримки платоспроможності підприємств машинобудівної галузі в Україні. Досліджено методи оцінки і прогнозування банкрутства підприємств та виявлено найбільш адаптовані до сучасних економічних умов.


Ключові слова


антикризове фінансове управління; банкрутство; прогнозування банкрутства; система управління; методи прогнозування банкрутства

Повний текст:

PDF

Посилання


Кизим, Н. А. Оценка и прогнозирование неплатежеспособности предприятий [Текст] : монография / Н. А. Кизим, И. С. Благун, Ю. С. Копчак. – Х. : Издательский Дом "ИНЖЭК", 2004. – 144 с.

Лигоненко, Л. Методологія діагностики банкрутства підприємств і напрямки її вдосконалення [Текст] / Л. Лигоненко // Фінанси України. – 1998. – № 8. – С. 136–147.

Мержа, Н. В. Аналіз ймовірності банкрутства підприємств в економіці України [Текст] / Н. В. Мержа // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 9 (51). – С. 65–69.

Фокіна, Н. П. Методика виявлення загрози банкрутства

підприємств за оцінкою показників фінансового стану [Текст] / Н. П. Фокіна // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 7 (25). – С. 56–62.