Теоретичні аспекти впливу обов'язкових платежів на динаміку трансакційних витрат підприємства

K. H. Terentiev

Анотація


Досліджено взаємозв'язок між обов'язковими платежами та трансакційними витратами суб'єкта господарювання. На сучасному етапі розвитку України, особливо в посткризовий період, існує проблема захисту права власності.


Ключові слова


податки; збори; обов'язкові платежі; трансакційні витрати; право власності; примусове відчуження; податкова політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Податковий кодекс України [Текст] // ВВР. – 2011. – № 13–17. – 112 с.

Кізима, А. Я. Податковий менеджмент [Текст] / А. Я. Кізима. – К. : Знання, 2008. – 419 с.

Кучерявенко, Н. П. Финансовое право [Текст] / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Право, 2006. – 355 с.

Милошик, В. І. Проблеми визначення трансакційних витрат

[Текст] / В. І. Милошик // Наукові записки. Т. 18. Економічні науки. – 2000. – С. 40–50.

Сердюк, О. М. Вплив податків на функціонування та вибір стратегії промислових підприємств [Текст] / О. М. Сердюк. – Донецьк, 2007. – 201 с.