Управління ціновою політикою підприємства

E. V. Samokhvalova

Анотація


Формування цінової політики підприємства в умовах ринкової економіки – один із найважливіших елементів механізму конкурентоспроможності. Вибір загального напрямку в ціноутворенні, підходів до визначення цін на нові вироби, що уже випускаються, і послуги для збільшення обсягів реалізації, товарообігу, підвищення виробництва й зміцнення ринкових позицій підприємства є головними питаннями його керівництва.


Ключові слова


ціна; ціноутворення; цінова політика; цінове позиціювання; цінові диференціація

Повний текст:

PDF

Посилання


Герасименко, В. В. Ценообразование [Текст] : учеб. пос. / В. В. Герасименко – М. : ИД ИНФРА-М, 2007. – 150 с.

Дугіна, С. І. Маркетингова цінова політика [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / С. І. Дугіна. – К. : КНЕУ, 2002. – 360 с.

Котлер, Ф. Основы маркетинга [Текст] : краткий курс / Ф. Котлер. – М. : Вильямс, 2007. – 647 с.

Касаткин, Д. Как установить цену? [Текст] / Д. Касаткин // Финансовый директор. – 2004. – № 11. – С. 52–54.