Питання кредитування малого бізнесу та шляхи їх вирішення

V. M. Plishko

Анотація


Розглянуто вітчизняний і зарубіжний досвід кредитування малого підприємництва.
Сформульовано основні проблеми та шляхи їх вирішення.


Ключові слова


банк; кредитування; малий бізнес; ризики; фінансово-кредитні установи

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрєєв, А. Особливості становлення ринку банківських послуг в Україні [Текст] / А. Андрєєв // Банківська справа. – 2006. – № 4. – С. 35–37.

Заїкіна, О. О. Проблеми розвитку малого бізнесу на сучасному етапі трансформації економіки України [Текст] / О. О. Заїкіна // Зб. матеріалів конф. "Проблеми розвитку

малого бізнесу в Україні", УПСК. – 2008. – C. 47–51.

Козаченко, Г. В. Малий бізнес: стійкість та компенсаторні можливості [Текст] : монографія / Г. В. Козаченко – К. : Лібра, 2008. – 328 с.

Фабрая, І. М. Регулювання розвитку малого підприємництва в Україні [Текст] : дис. … канд. екон. наук / Фабрая Інна Миколаївна / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2008.

Хімченко, А. М. Розвиток в Україні системи підприємниц-

тва: формування малого бізнесу [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук / А. М. Хімченко / Донецький нац. ун-т Міністерства освіти і науки України. – Донецьк, 2008.