Управління дебіторською заборгованістю підприємства

Natalia V. Prykhodko, I. O. Pidhorniuk

Анотація


Викладено теоретичні аспекти управління дебіторською заборгованістю підприємства. Проаналізовано склад, структуру і стан дебіторської заборгованості на підприємстві. Наведені основні напрями вдосконалення управління дебіторською заборгованістю на підприємстві.


Ключові слова


дебіторська заборгованість; нормативний метод; розрахунково-аналітичний метод; оптимізація фінансових рішень; показники дебіторської заборгованості

Повний текст:

PDF

Посилання


Бандурка, О. М. Фінансова діяльність підприємства [Текст] / О. М. Бандурка, М. Я. Коробов. – К. : Либідь, 2003. – 383 с. 2. Бланк, І. А. Основи фінансового менеджменту [Текст] / І. А. Бланк. – К. : Ніка-Центр, 2002. – 512 с.

Гаврилишин, Б. Д. Економічна енциклопедія [Текст] : у 3 т. / Б. Д. Гаврилишин. – К. : Академія, 2002.

Гридчина, М. В. Фінансовий менеджмент [Текст] : курс лекцій / М. В. Гридчина. – К. : МАУП, 2004. – 160 с.

Гриньова, В. М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб.

/ В. М. Гриньова, В. О. Корда. – К. : Знання-Прес, 2004. – 423 с.

Кірейцев, Г. Г. Фінансовий менеджмент [Текст] / Г. Г. Кірейцев. – К. : Центр навч. л-ри, 2002. – 496 с.

Поддєрьогін, А. М. Фінансовий менеджмент [Текст] : підручник / А. М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2006. – 536 с.