Маркетингові дослідження в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

N. V. Pererva

Анотація


Розглянуто основні тенденції ринку маркетингових досліджень в Україні. Окреслено чинники, які негативно впливають на розвиток вітчизняного ринку маркетингових досліджень. Встановлено, що в останні роки спостерігається стійке кількісне зростання ринку.


Ключові слова


маркетингові дослідження; маркетинг; сучасні тенденції розвитку маркетингового ринку; стратегія маркетингу; вітчизняний ринок маркетингу

Повний текст:

PDF

Посилання


Войчак, А. Дослідження сучасних концепцій маркетингу та маркетингового менеджменту [Текст] / А. Войчак, В. Шумейко // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 4 – С. 52–55.

Котлер, Ф. Основы маркетинга [Текст] : пер. с англ.

/ Ф. Котлер – М. : Ростинтэр, 1996. – 704 с.

Лилик, І. В. Основні тенденції розвитку ринку маркетингових досліджень в Україні [Текст] / І. В. Лилик // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 1. – С. 31–35.

Луцій, І. С. Сучасні тенденції маркетингових досліджень на міжнародному ринку [Текст] / І. С. Луцій, І. С. Коварш // Маркетинг в Україні. – 2005. – № 1. – С. 8–10.

Полторах, В. А. Маркетингові дослідження [Текст] : навч. посіб. / В. А. Полторах – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 200 с.

Федорченко, А. В. Ринок маркетингових досліджень України в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / А. В. Федорченко. Режим доступу: http://www.donnu.edu.ua.