Інноваційна складова економічного розвитку регіону

N. V. Hryshyna

Анотація


Визначено інноваційну складову в забезпеченні сталого розвитку регіону. Проведено аналіз сучасного стану обсягів промислової продукції.


Ключові слова


інноваційна складова; регіон; регіональна інноваційна політика; регіональна політика; інноваційна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Волкова, О. І. Економіка і організація інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. О. І. Волкова. – К. : Професіонал, 2004.

Запоточний, І. В. Державне регулювання регіональної економіки [Текст] / І. В. Запоточний, В. І. Захарченко ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. І. Захарченка. – Харків–Львів–Одеса : ТОВ "Одіссей", 2003. – 592 с.

Йохна, М. А. Економіка і організація інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. М. А. Йохна, В. В. Стадник. – К. : Видавничий центр "Академія", 2005. –

с.

Кокурин, Д. И. Инновационная деятельность [Текст] / Д. И. Кокурин. – М. : Экзамен, 2001. – 576 с.

Основи економічної теорії: політекономічний аспект [Текст] : підручник ; відп. ред. Г. Н. Климко. – 4-е вид., перероб. і доп. – К. : Знання-Прес, 2002. – 615 с.

Хвесик, М. А. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, П. П. Пастушенко. – К. : Кондор, 2005. – 344 с.