Дослідження розвитку концепцій маркетингу

K. V. Vasylieva

Анотація


Розглянуто питання еволюції концепцій маркетингу у формуванні та розвитку товарних ринків.
Окреслено п'ять основних концепцій: вдосконалення виробництва, вдосконалення товару, інтенсифікації
комерційних зусиль, чистого маркетингу та соціально-етичного маркетингу.


Ключові слова


маркетинг; концепції маркетингу; маркетинг відносин, взаємодії, або партнерський маркетинг; концепція "віртуального" маркетингу; холістичний маркетинг

Повний текст:

PDF

Посилання


Гірченко, Т. Д. Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Гірченко, О. В. Дубовик. – К. : "Фірма "ІНКОС", Центр навч. л-ри, 2007. – 255 с.

Котлер, Ф. Основы маркетинга [Текст] : [пер. с англ.] / Ф. Котлер. – 9-е изд. – М. : Издательский дом "Вильямс", 2005. – 1200 с.

Лабурцева, О. Дослідження історичної генези сучасної

концепції маркетингу [Текст] / О. Лабурцева // Маркетинг в Україні. – 2007. – № 6 (46). – С. 57–61.

Монтенська, Т. Л. Основи маркетингу [Текст] : навч. посіб. / Т. Л. Монтенська. – К. : Кондор, 2006. – 240 с. 5. Павленко, А. Ф. Маркетинг [Текст] : підручник / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак. – К. : КНЕУ, 2003. – 246 с.

Романов, А. А. Маркетинговые коммуникации [Текст] : учебник / А. А. Романов, А. В. Панько. – М. : Эксмо, 2006. – 432 с.

Руделиус, У. Маркетинг [Текст] : учеб. пособие / У. Руделиус. – М. : ДеНово, 2001. – 706 с.