Кадрова політика промислових підприємств в сучасних умовах розвитку національної економіки

Yu. B. Pianenko

Анотація


Розроблено науково-теоретичні засади і практичні рекомендації щодо формування кадрової політики як основної конкурентної переваги промислових підприємств у сучасних умовах розвитку національної економіки.


Ключові слова


кадрова політика; кадрова служба; персонал; типи кадрової політики

Повний текст:

PDF

Посилання


Виноградський, М. Д. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб / М. Д. Виноградський, Є. В. Бєляєва, А. М. Виноградська, О. М. Шкапова. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 307.

Коппек, В. Особенности национальной мотивации [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.zis.by.

Костишина, Т. А. Конкурентоспроможна система оплати праці: проблеми теорії та практики [Текст] : монографія / Т.А. Костишина. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 389 с.

Павлова, В. А. Конкурентоспроможність підприємства: управління, оцінка, стратегія [Текст] : монографія / В. А. Павлова, О. В. Кузьменко, В. М. Орлова, Г. А. Рижкова. – Д. : Вид-во ДУЕП імені Альфреда Нобеля, 2011. – 352 с.