Логістика в системі управління підприємством

Tetiana S. Trypuz

Анотація


Подана інформація щодо ефективності використання логістики, зокрема системи управління ланцюгами поставок, у діяльності підприємств (на прикладі ТОВ СП «Нібулон»).


Ключові слова


логістика; транспортна логістика; управління ланцюгами поставок; ланцюг поставок

Повний текст:

PDF

Посилання


Гаджинский, А. М. Логистика [Текст] / А. М. Гаджинский. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 484 с.

Кальченко, А. Г. Логістика [Текст] : підручник / А. Г. Кальченко. - К. : КНЕУ, 2003. - 284 с.

Кобзєва, К. В. Теоретичне обґрунтування становлення логістики як науки [Текст] / К. В. Кобзєва //Економика. Менеджмент. Підприємництво : зб. наук. праць. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2007. – № 18. – С. 61-66.

Клунко, Н. С. Экономические науки. Логистика [Электронный ресурс] / Н. С. Клунко. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com.

Ларіна, P. P. Логістика [Текст] : навч. посіб. / P. P. Ларіна. – Д. : ВІК, 2005. – 335 с.