Інституціональне підґрунтя подолання проблем зайнятості на ринку праці

Olena M. Tereshchenko

Анотація


Розглянуто основні важелі державного регулювання ринку праці в Україні та напрями впливу на нього. Здійснено аналіз сучасного стану ринку праці та зайнятості в Україні.


Ключові слова


державне регулювання; ринок праці; зайнятість; безробіття

Повний текст:

PDF

Посилання


Гринкевич, С. С. Важелі державного регулювання ринку праці в Україні [Текст] / С. С. Гринкевич // Науковий вісник. – 2006. – № 16.3. – С. 141-144.

Дуда, С. Т. Трудовий потенціал України: проблеми зайнятості населення та шляхи їх подолання [Текст] / С. Т. Дуда // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – № 18.5. – С. 125-128.

Методологічні пояснення [Електронний ресурс] // Електронне видання «Ринок праці». – Режим доступу: http://www.sumy.ukrstat.gov.ua.

Пірон, І. В. Сучасна державна політика зайнятості населення в Україні [Текст] / І. В. Пірон // Форум права. – 2010. – № 1. – С. 300-306.

Ринок праці України у 2010 р.: аналітично-статистичний збірник [Електронний ресурс] / Електронне видання «Ринок праці України у 2010 р. – Режим доступу: http://www.dcz.gov.uа.

Ярошенко, В. Державні механізми регулювання ринків праці в Україні [Текст] / В. Ярошенко // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 8. – С. 30-36.