Застосування public relations у сфері вищої освіти

Maryna V. Stasiuk

Анотація


Розглянуто сутність терміна «public relations». Проаналізовано вступну кампанію 2011 р. та необхідність освіти в житті суспільства. Досліджено основні характеристики вищого навчального закладу (ВНЗ) як суб’єкта ринку освітніх послуг та необхідність використання PR-технологій у побудові іміджу ВНЗ для підвищення конкурентоспроможності в даній сфері.


Ключові слова


паблік рілейшнз; освіта; ринок освітніх послуг; вищий навчальний заклад; маркетингова діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Артемнікова, І. П. Товариство оцінювачів PR [Текст] / І. П. Артемнікова // Економіка і життя. - 1995. - № 6.

Королько, В. Г. Основы паблик рилейшнз [Текст] / В. Г. Королько. – М. : Рефл-бук; К. : Ваклер. – 2005. – 152 с.

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Парсяк, В. Н. Корпоративна культура вищих навчальних закладів: сутність і складові [Текст] / В. Н. Парсяк, І. М. Драгомирова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - № 2 (92).

Парсяк, В. Н. Трансформація діяльності операторів ринку освітніх послуг на засадах корпоративного менеджменту: монографія [Текст] / В. Н. Парсяк, І. М. Драгомирова. – Миколаїв : Видавництво Торубари О. С., 2010. – 168 с.

Пашенцев, Е. Н. Паблик рилейшнз от бизнеса до политики [Текст] / Е. Н. Пашенцев. – М. : Финпресс, 2007. – 124 с.

Чумиков, А. Н. Связи с общественностью [Текст] / А. Н. Чумиков. – М. : Дело, 2006. – 59 с.

Шевченко, Д. А. Маркетинг образовательных услуг: стратегия вуза [Електронний ресурс] / Д. А. Шевченко. – Режим доступу: http://shevm.blogspot.com.

Шевченко, Д. А. Рынок образовательных услуг и рынок труда: ситуация, перспективы взаимодействия [Електронний ресурс] / Д. А. Шевченко. – Режим доступу: http://shevm.blogspot.com.

Шевченко, Д. А. Трудоустройство выпускников вузов [Текст] / Д. А. Шевченко // Элитное образование. – 2001. - № 11 (31).