Комплексний аудит сайта як основа маркетингової стратегії

Maryna A. Kyrylchuk

Анотація


Досліджено сутність та особливості проведення маркетингового аудиту сайта. Проаналізовано основні етапи проведення маркетингового аудиту сайта.

Ключові слова


аудит сайта; маркетинговий аналіз сайта; бренд; маркетингова стратегія

Повний текст:

PDF

Посилання


Дерев'янченко, Т. Є. Маркетинговий аудит [Текст] : навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. / Т. Є. Дерев’янченко. – К. : КНЕУ, 2007. - 222 с.

Корнеева, И. Н. Маркетинговый аудит / Международная маркетинговая группа [Электронный ресурс] / И. Н. Корнеева. – Режим доступу: http://www.marketing-ua.com.

Мамонтов, Д. В. Маркетинговый аудит сайта [Электронный ресурс] / Д. В. Мамонтов // Конференція «Інтернет-маркетинг в Україні». - К., 2008. – Режим доступу: http://www.mamontov.com.ua.

Современный маркетинг. Настольная книга по исследованию рынка [Текст] : учеб. пособие / В. Е Хруцкий, И. В. Корнеева [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 528 с.

Уілсон, О. М. Аудит маркетингу. Практичний інструментарій для контролю ефективності маркетингу [Текст] / О. М. Уілсон. – К. : Либідь, 2004. – 346 с.