Регулювання ринку праці як найважливіша складова регіональної політики зайнятості населення

Ihor Yu. Shatalin

Анотація


Проаналізовано роль ринку праці у регулюванні зайнятості населення на державному та регіональному рівнях. Наведені структури регіонального ринку праці та механізму регулювання зайнятості. Визначено основні соціально-економічні функції ринку праці та напрями їх реалізації. Подано характеристику державної та регіональної політики зайнятості, їх специфічних особливостей і взаємозв’язок. Намічено пріоритетні напрями регулювання ринку праці та рівня зайнятості населення.


Ключові слова


ринок праці; зайнятість населення; політика зайнятості; регулювання ринку праці

Повний текст:

PDF

Посилання


Ачкасов, А. Е. Основы стратегии регулирования занятости населения Украины (теория и практика) [Текст] : дис. ... д-ра экон. наук : 08.02.03 / Ачкасов Анатолий Егорович. - Харьков, 2004. - 535 с.

Баланда, Г. В. Структура зайнятості населення в контексті забезпечення захищеності життєво важливих інтересів України [Текст] / Г. В. Баланда // Економіка та держава. - 2009. - № 9. - С. 103-107.

Баришнікова, О. Є. Динаміка надання соціальних послуг державною службою зайнятості України [Текст] / О. Є. Баришнікова // Ринок праці та зайнятість населення. – 2011. - № 1. – С. 24-25.

Богиня, Д. П. Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати [Текст] / Д. П. Богиня. - К. : Інститут економіки НАНУ, 2009. - 300 с.

Заяць, Т. А. Інституціоналізація відносин зайнятості в регіонах України: проблеми і пріоритети [Текст] / Т. А. Заяць // Економіка і регіон. - 2010. - № 1 (20). - С. 10-15.

Левченко, О. М. Управління якістю трудового потенціалу регіону [Текст] / О. М. Левченко. - Кіровоград : Код, 2009. - 136 с.

Пазюк, О. В. Проблеми безробіття в Україні [Текст] / О. В. Пазюк, О. М. Пономарьова // Україна: аспекти праці. – 2010. - № 2. – С. 3–11.

Пилипенко, А. А. Безробіття та державна політика його обмеження на регіональному рівні [Текст] / А. А. Пилипенко, С. М. Пилипенко. – Х. : УАДУ (ХФ), 2009. – С. 23-27.

Пономаренко, І. В. Методологічні підходи регіонального аналізу зайнятості населення [Текст] / І. В. Пономаренко // Економіка та держава. - 2011. - № 9. - С. 108-110.

Сьомич, М. І. Працевлаштування безробітних з наданням дотацій роботодавцям [Текст]/ М. І. Сьомич // Ринок праці та зайнятість населення. – 2011. - № 3. - С.10-12.

Ушенко, Н. А. Інноваційна модель менеджменту зайнятості [Текст] / Н. А. Ушенко // Україна: аспекти праці. – 2008. - № 7.– С. 9–16.

Федяй, В. А. Стан та шляхи поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення [Текст] / В. А. Федяй // Соціальний захист. – 2007. - № 3. – С. 40–43.