Методи податкового планування на малих підприємствах

Iryna V. Matviienko

Анотація


Проаналізовані основні методи податкового планування, що можуть бути використані в Україні. Визначені можливість та доцільність використання кожного з них на малих підприємствах. Унаслідок проведеного аналізу наведені загальні рекомендації щодо вживання методів податкового планування в малому бізнесі.

Ключові слова


податкове планування; податкова оптимізація; мінімізація податкових платежів; малий бізнес; методи планування

Повний текст:

PDF

Посилання


Білостоцька, В. О. Податкове навантаження в Україні [Текст] / В. О. Білостоцька, В. І. Островецький // Фінанси України. – 2010. – № 12. – С. 75–79.

Закон України "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва" №2157-ІІІ [Текст] : [прийнятий від 21.12.2000].

Закон України "Про підтримку малого підприємництва" №2063-ІІІ [Текст] : [прийнятий від 19.10.2000].

Крисоватий, А. І. Податкова система [Текст] : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк. – Т. : Карт-бланш, 2004. – 332 с.

Податковий кодекс України № 2755-17 [Текст] [прийнятий від 19.01.2012].