Оцінка кредитоспроможності позичальників вітчизняних комерційних банків у системі корпоративної екологічної діяльності

Heorhii K. Rohov, Victoriia M. Pavelko

Анотація


Досліджено фактори корпоративної екологічної діяльності, що впливають на конкурентоспроможність вітчизняних підприємств металургійної та хімічної промисловості. Наведено рекомендації щодо вдосконалення методики оцінки кредитоспроможності позичальників-юридичних осіб у розрізі корпоративної екологічної діяльності.

Ключові слова


корпоративний сталий розвиток; корпоративна екологічна діяльність; кредитоспроможність позичальника; сертифікація ISO

Повний текст:

PDF

Посилання


Козин, Л. Корпоративна соціальна відповідальність як основа сучасної парадигми управління бізнесом [Текст] / Л. Козин // Екологічно та соціально орієнтований менеджмент. – 2011. – № 3. – С. 53–63.

Мороз, А. М. Банківські операції. Кредитні операції комерційних банків [Електронний ресурс] / А. М. Мороз. – Режим доступу: http://lib.uabs.edu.ua/library/Books_academy/bank_oper/R4.pdf.

Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання [Текст] : монографія / А. О. Епіфанов, Н. А. Дехтяр, Т. М. Мельник, І. О. Школьник [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 286 с.

Пімоненко, Т. В. Корпоративний сектор України: тенденції розвитку та особливості впливу на довкілля [Текст] / Т. В. Пімоненко // Економіка та управління національним господарством. – 2011. – № 1. – С. 43–47.

Рогов, Г. К. Фактори та фінансові результати корпоративної екологічної діяльності [Текст] / Г. К. Рогов // Фінанси України. – 2011. – № 11. – С. 92 – 103.

Bondy, K. Institutions and agency in CSR strategy: an empirical investigation of development and implementation : Thesis subm. to the University of Nottingham for the PhD degree [Теxt] / Krista Bondy. – Nottingham, UK, 2008. – 451 p.

Corporate Social Responsibility and Access to Finance. Harvard Business School. – May 18th 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hbs.edu/research/pdf/11-130.pdf.