Лізинговий платіж - найважливіший елемент позикових майнових відносин

A. V. Mosina

Анотація


Досліджено сутність лізингового платежу. Проаналізовано структуру та складові лізингового платежу. Узагальнено методичні підходи до його розрахунку.

Ключові слова


лізинг; лізинговий платіж; методика розрахунку; лізингодавець; лізингоодержувач

Повний текст:

PDF

Посилання


Богута, Н. «Лизинг в Украине: дорого и мало» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://investway.in.ua.

Горемыкин, В. А. Лизинг [Текст] : учеб. для студ. вузов / В. А. Горемыкин. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003. – 944 с.

Закон України «Про фінансовій лізинг» № 1381-IV [Текст] : [прийнятий від 11.12.2003].

Податковий кодекс України № 2755-VI [Текст] : [прийняти від 02.12.2010].

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [Текст] : [затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 р. за № 288/4509].

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» [Текст] : [затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 р. № 181, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2000 р. за № 487/4708].

Чекмарева, Е. Н. Лизинговый бизнес: Практическое пособие по организации и проведению лизинговых операций [Текст] : учеб. пособие / Е. Н. Чекмарева. – М. : Экономика, 1994. – 125 с.